Chào mừng bạn đến với SAI GON FLOATING HOTEL

Khách sạn Nổi Saigon (SFH) được khai sinh vào ngày 21.8.1989 với 298 nhân viên. SFH khai trương vào ngày 2.12.1989. SFH chấm dứt hoạt động vào ngày 31.8.2006 với hơn 1.110 lượt nhân viên được tuyển dụng và làm việc. SFH rời bến Bạch Đằng ngày 1.4.1997.

Lượt Truy Cập : 54731